ჩვენი უპირატესობები

კომპანიას მხარს უჭერს დიზაინისა და ტექნოლოგიების განყოფილებების ძლიერი გუნდი, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ახალი დიზაინის ხარაჩოებზე და ფორმულ პროდუქტებზე პერსონალურად მორგებაში, სხვადასხვა პროექტის პროგრამების შესაბამისად.

ჩვენი პროექტი

Apartment Project In The UK
Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada
Checking Project In Norway
Malaysia Shipyard Project
Detecting Scaffolding Project in Britain
Music Festival Stage Project
Project In America
Power Station Project In Australia